3 Pilars per a Dissenyar una Web

Els tres pilars del disseny web

Com tots sabem, les noves tecnologies i, contretament Internet, han transformat la manera en què els éssers humans experimentem diverses situacions, com per exemple la compra de béns i serveis.

Els ordinadors, les tablets i els smartphones poden fer del típic acte de comprar un procés senzill, ràpid I molt més còmode. Però per aprofitar aquest potencial, les pàgines web dels negocis han de confeccionar-se de manera eficient amb la finalitat de donar a l’usuari la millor experiència de compra.

imatge d'un cta de comprar sobre un fons negre

A continuació us exposarem els tres pilars fonamentals que no heu d’obviar a la hora de dissenyar un lloc web.

1#Interfície d’usuari o User Interface (UI): És la part que engloba el desenvolupament i el disseny del lloc web. En aquesta part hi ha d’haver un punt mig entre el pur disseny web més creatiu i atractiu i una bona usabilitat de cara al usuari que el permeti navegar amb total facilitat. Aquests dos elements són els que condicionen a l’usuari perquè segueixi navegant per la pàgina web i es converteixi en un client potencial o, per el contrari, fugi a una altra web amb un disseny més modern i pràctic de cara a l’usuari.

2#Experiència d’usuari o User Experience (UX): Aquest punt està més relacionat amb la part psicològica de l’usuari: la seva psicologia, les seves motivacions i les expectatives que té. Aquesta part més psicològica és la que després afectarà en què l’usuari es quedi o no en una web i opti per comprar algun producte o servei.

Ens hem de posar en la pell d’un client potencial que entri al nostre lloc web per dissenyar una pàgina web enfocada a la funcionalitat de compra i que permeti comprar de manera fàcil, ràpida i còmode. En definitiva, s’ha de dissenyar una web on el procés de compra esdevingui per a l’usuari una experiència del tot satisfactòria.

3#Web responsive o adaptable: És la web que està configurada des del seu disseny perquè s’adapti a qualsevol dispositiu amb accés a Internet i, per tant, a qualsevol mida de la pantalla sense perjudicar l’experiència de l’usuari i la interfície gràfica.

Aquest punt és, en l’actualitat, fonamental per qualsevol web ja que també ajuda a que la web tingui un millor posicionament web i estigui millor considerada de cara als buscadors.

 

 

 

Un cop hem comprovat que la nostra web compleix aquests tres requisits ja és hora de començar a construir una bona estratègia SEO Onpage que permeti optimitzar la web de cara a què aparegui a les posicions més altes dels buscadors. Per tant, és molt important que els continguts que s’hi escriguin siguin de màxima qualitat i amb les paraules clau en la densitat adequada perquè els buscadors tinguin el lloc web ben considerat i ens dirigeixin un tràfic de qualitat amb molt potencial de compra.

Related posts

Leave a Comment