10 conceptes bàsics del Seo On Page

Imatge sobre els 10 conceptes bàsics del SEO Onpage.

El Seo On Page són aquelles tècniques de posicionament web relacionades amb la nostra web. Majoritàriament són aquelles tècniques que només depenen de nosaltres. Per entendre i aprendre des de zero aquest tipus de Seo és necessari conèixer una certa terminologia bàsica del món del Seo. Per aquest motiu, trobem convenient començar aquest article amb el que podria ser un glossari bàsic dels  10 conceptes que cal tenir clars abans d’endirsar-se en el món del Seo On Page, i, en definitiva, en el del Seo en general.      …